Naujienos

Kredito unijos „Jonavos žemė“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis LR kreditų unijų įstatymu, informuojame apie 2021-04-09 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo tvarkos.
 5. Patvirtinta 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
 6. Kredito unijos valdybos nariai ir pirmininkas išrinkti.
 7. Kredito unijos paskolų komiteto nariai ir pirmininkas išrinkti.
 8. Suteikti įgaliojimai valdybai (visai kadencijai) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 9. Metinės išmokos (tantjemos) kredito unijos vadovams nustatytos.
 10. Kredito unijos pavadinimas keičiamas į Jonavos kredito uniją.
 11. Patvirtinti kredito unijos naujos redakcijos įstatai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais galite susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Kauno g. 6, Jonava.

„Jonavos žemė“ kredito unijos valdyba

Atgal